Sveiki atvykę į FM GROUP Lietuva registracijos on-line tinklalapį.

Privaloma informacija

I. Bendroji informacija.

FM GROUP Lietuva veikia daugiapakopės rinkodaros (MLM) srityje ir siūlo platų kvepalų, kosmetikos priemonių, kavos bei namų apyvokos produktų pasirinkimą. Ekonominę veiklą vykdome remdamiesi daugiapakope rinkodara - pardavimai ir produktų pardavimo skatinimas vykdomi plečiant pardavimo tinklą, kuriamą remiantis rekomendacijų eile. Norintis įstoti į FM GROUP Klubą Kandidatas interneto svetainės www.fmgroup.lt kortelėje „Registracija on-line“ turi užpildyti registracijos formą. Norėdamas pateikti FM GROUP Lietuva pasiūlymą sudaryti sutartį, Kandidatas privalo sutikti, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi apimtimi reikalinga vykdyti narystės FM GROUP Klube sutartį (Partnerystės Sutartį, Sutartį).

Registruojantis būtina pateikti unikalų elektroninio pašto adresą ir asmens duomenis.

Kaip nurodyta šiame dokumente pateiktoje instrukcijoje, užbaigus registracijos procesą sudaroma narystės FM GROUP Klube Sutartis (Partnerystės Sutartis), kuria remiantis Kandidatas tampa FM GROUP Klubo Nariu.

„FM GROUP Lietuva“ naudojamų sąvokų „Partnerystės Sutartis“, „Sutartis“ reikšmė yra tapati sąvokai „Registracijos Forma (Paraiška dėl priėmimo į FM GROUP Klubą)“

II. Pagrindinės sutarties sąlygos ir sutarties dalykas.

Įsigyti FM GROUP produktus gali tik FM GROUP Klubo Nariai. Norėdami pirkti mūsų produktus, privalote būti FM GROUP Klubo Nariais (Verslo Partneriais). Laikantis tam tikrų numatytų sąlygų, galite kurti pardavimo tinklą bei gauti proviziją (komisinius) nuolaidos arba atlygio forma.

III. Įstojimo į FM GROUP Klubą tvarka.

Etapai

Sutarties sudarymo techniniai veiksmai.

Užpildęs registracijos formą interneto svetainės kortelėje „Registracija on-line“ http://register.fmgroup.lt, kandidatas pateikia FM GROUP Lietuva pasiūlymą sudaryti narystės FM GROUP Klube sutartį, pagal kurią Kandidatas tampa FM GROUP Klubo Nariu laikantis minėtoje sutartyje, taip pat FM GROUP Klubo taisyklėse, Rinkodaros Plane bei Etikos Kodekse išdėstytų nuostatų.

Pasiūlymas laikomas priimtu, jeigu FM GROUP Lietuva Kandidato nurodytu unikaliu elektroninio pašto adresu išsiunčia pasiūlymo gavimo patvirtinimą. Kartu su pasiūlymo gavimo patvirtinimu FM GROUP Lietuva išsiunčia Kandidatui pranešimą apie sąlyginį pasiūlymo patvirtinimą. Sutarties sudarymo sąlyga - paspausti FM GROUP Lietuva atsiųstą aktyvavimo nuorodą per 30 dienų nuo jos išsiuntimo. Paspaudimas tuo pačiu patvirtina, kad Kandidatas užpildė registracijos formą interneto svetainės www.fmgroup.lt kortelėje „Registracija on-line“.

Paspaudus aktyvavimo nuorodą išsiunčiama unikali užklausa į FM GROUP Lietuva serverį. FM GROUP Lietuva serveris apdoroja paspaudus aktyvavimo nuorodą išsiųstą užklausą, po to generuoja atsakymą naršyklei ir sutarties sudarymo procedūra baigiama. FM GROUP Lietuva serveris registruoja atsiųstos užklausos (tai yra aktyvavimo nuorodos paspaudimo) datą ir laiką, vidinį kompiuterio, kuriame paspausta aktyvavimo nuoroda, IP adresą bei Kandidatui išsiųstų pranešimų turinį.

Pasiūlymo gavimo patvirtinimo padariniai.

Išsiuntusi pranešimą su aktyvavimo nuoroda, FM GROUP Lietuva patvirtina pasiūlymo stoti į FM GROUP gavimą bei minėto pasiūlymo sąlyginį priėmimą. Aktyvavimo nuorodos paspaudimas prilygsta Sutarties sudarymui.

IV. Etikos kodeksas.

Vykdydama veiklą FM GROUP Lietuva remiasi Etikos Kodeksu, su kuriuo galima susipažinti prieš atliekant registraciją, taip pat prisijungus naudotojo vardu interneto svetainėje lt.fmworld.com, ar apsilankius adresu Laisvės pr. 125, Vilnius.

V. Kalba.

Sutartis sudaroma tik lietuvių kalba.

VI. Sutarties registravimo, apsaugos ir turinio prieigos principai.

Pasiūlymo turinį bei jį patvirtinus - Sutarties turinį, FM GROUP Lietuva registruoja nuo pašalinių asmenų prieigos apsaugotuose serveriuose. FM GROUP Lietuva laikosi asmens duomenų apsaugos procedūrų. Sutartis yra saugoma FM GROUP Lietuva. Su sutarties turiniu galima susipažinti prisijungus naudotojo vardu, taip pat sutarties turinio prieiga yra suteikiama gavus atitinkamą Verslo Partnerio prašymą.

VII. Įvestų duomenų klaidų nustatymas ir taisymas.

Duomenys į sistemą įvedami pildant elektroninės registracijos formą. Formoje yra taikoma klaidų aptikimo duomenų įvedimo metu sistema. Galima įvesti tik nustatyto formato duomenis. Kandidato įvesti ir patvirtinti klaidingi duomenys gali būti taisomi tiesiogiai susisiekus su Informacijos Skyriumi telefonu +37060319826 arba elektroniniu paštu info@fmgroup.lt. Duomenų taisymas atliekamas prieš tai nustačius asmens, prašančio ištaisyti duomenis, tapatybę. Duomenų siuntimo forma yra apsaugota SSL protokolu. Formoje nurodyti duomenys yra koduojami.

VIII. Kainos.

Kainininką rasite tuo pačiu adresu bei elektroninėje parduotuvėje, kurios adresas: shop-lt.fmworld.com.

IX. Užsakymų pateikimo tvarka.

Užsakymų pateikimo tvarką rasite adresu lt.fmworld.com

X. Teisė atsisakyti sutarties.

Verslo Partneris turi teisę atsisakyti elektroniniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų nuo jos sudarymo, pateikdamas pareiškimą FM GROUP Lietuva. Verslo Partneris gali pasinaudoti lt.fmworld.com pateiktu formos pavyzdžiu (prisijungus naudotojo vardu).

XI. Sutarties nutraukimas.

Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį (narystę FM GROUP Klube), apie tai pranešdama kitai Šaliai prieš vieną savaitę. Sutartis bus nutraukta kalendorinio mėnesio pabaigoje.